Reglaments

  • Reglament del Registre de persones mediadores del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya PDF
  • Reglament tipus dels serveis de mediació empresarial de les Cambres Oficials de Comerç de Catalunya PDF