Protecció de dades

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, amb NIF Q0801185J i domicili a Av. med advice Diagonal 452-454 de (08006) Barcelona, us informa que les dades de caràcter personal que med advice ens proporcioneu, quan empleneu el formulari que apareix en aquesta pàgina, es recolliran en un fitxer del Consell amb la finalitat de crear, gestionar i publicitar, a través de la seva pàgina web, la base de dades anomenada “registre de persones mediadores dels serveis de mediació empresarial de les cambres de comerç catalanes”. Les dades que ens faciliteu i que s’indiquen expressament en el formulari i també en l’annex 2 del reglament, seran accessibles per internet mitjançant la web corporativa del Consell: www.cambrescat.org. El fet d’emplenar el formulari implica que reconeixeu que la informació i les dades personals, acadèmiques i professionals que ens indiqueu són vostres, exactes i certes, i que doneu el vostre consentiment per a la seva publicació a la web. Així mateix autoritzeu rebre per correu electrònic les comunicacions relatives al servei, i la tramesa per correu electrònic d’informació, enquestes, convocatòries o butlletins relacionats amb els serveis de mediació de les cambres de comerç catalanes i amb cursos de formació en mediació.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició enviant un mail a registremediadors@cambrescat.org, o mitjançant escrit adreçat al Consell a l’adreça indicada més amunt.